FANDOM


  • Gin ({{{j}}}?):Biệt danh là Gin mắt ếch. Thuộc nhóm tam cô nương hành động.

Tính cách

Quan hệ

Ryuko :({{{j}}}?):Biệt danh là Ryuko cá muối. Đội trưởng nhóm tam cô nương hành động. Luôn hi sinh vì lợi ích của nhóm nhưng hay giúp đỡ mọi người.

Mari :}}:Biệt danh là Mari tàn nhang. Thuộc nhóm tam cô nương hành động.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.