FANDOM


  • Tiến sĩ Kitayono (北與野博士 Bắc Hưng Dã tiến sĩ?): là một ông tiến sĩ phát minh ra những thứ gây chấn động (tuy nhung phát minh ấy thường bị hủy bỏ). Cu Shin thường gọi ông là: bác "chiến sĩ".

Tính cách

Quan hệ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.