• Momo (桃 Đào?):con của cô Yoshinaga Midori và chú Ishizaka Junichi.

Tính cách

Quan hệ gia đình

Yoshinaga Midori :(よしなが綠 Cát Vĩnh Lục?): cô giáo dạy lớp Shin, rất yêu học sinh. Tuy nhiên khi học sinh nghịch ngợm, cô rất hung dữ, có người chồng là Ishiaka.

Ishizaka Junichi :(石坂純一 Thạch Phản Thuần Nhứt?): là chồng của cô Yoshinaga, nhút nhát nhưng khi được Shin động viên thì rất mạnh mẽ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.