FANDOM


DKlogo

Nhóm liên kết bạn hữu DK hay còn gọi tên khác là Team DK là một nhóm tập hợp những Fandom có quan hệ thân thiết với nhau, cùng hợp tác với nhau để phát triển. Những thành viên thuộc Wiki này khi sang Wiki kia cũng sẽ được ưu tiên và được đối xử dựa trên thành tích ở Wiki cũ (ví dụ, một thành viên có nhiều đóng góp ở Wiki này sang Wiki kia, tuy chưa viết bài nào, nhưng cũng được xem như là có nhiều đóng góp). Không có sự phân chia, đánh nhau, ganh đua hay xung đột về độ nổi tiếng ở những Wiki trong nhóm DK với nhau.

Khái quát sơ lược

Nhóm liên kết bạn hữu DK được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 2016, với những Wiki đầu tiên là Wikia Shin - Cậu bé bút chì tiếng Việt, Wikia Sabrina - Cô phù thủy nhỏ tiếng Việt và Wikia DAMtv. Những Wiki này có sự trao đổi với nhau và cùng hỗ trợ nhau trong việc quản lý.

Quy định chung

Quy định cơ bản của nhóm DK vẫn tuân thủ các quy định chung của Wikia, nhưng có một vài điều khoản Wikia được sửa đổi và bãi bỏ vì không phù hợp cho quá trình hoạt động và phát triển của Wikia. Thành viên ở nhóm DK nên tuân theo những quy tắc chung được thống nhất tại Sunsea. Bảo Quản Viên cũng tuân theo những quy tắc này mà ứng xử trước mọi tình huống cụ thể. Mọi đóng góp hay thắc mắc sẽ được giải quyết tại facebook https://www.facebook.com/shincaubebutchiwiki/

Quy định tham gia

Để tham gia vào Team DK, Wiki bạn phải :

  • Có được sự đồng ý của tất cả các thành viên, chúng tôi không muốn có bất cứ sự phản đối hay xung đột nào với Wiki khác.
  • Chưa từng có thành viên nào phá hoại và làm hại Wiki của team DK cũng như những Wiki khác.
  • Đồng ý chấp nhận những điều khoản được ghi tại DK.

Nếu có thành viên nào trong team DK mà phá hoại, phá vỡ team DK thì sẽ phải rời khỏi DK

Thành viên

30px-Nuvola_apps_kasteroids.png
   Các Wikia kết nghĩa
WW SabrinaCoPhuThuyNho vi WW DamTv vi
Một cộng đồng lớn mạnh sẽ được gắn kết trên Wikia
Hãy gửi yêu cầu kết nghĩa với chúng tôi.
Yêu cầu kết nghĩa Wikia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.