FANDOM


  • Nigariya Kyosuke (苦汁屋京助 Khổ Chấp Ốc Kinh Trợ?, Nigariya Kyōsuke): là sếp của Kyuri và cũng là một cảnh sát ngầm.

Tính cách

Quan hệ đồng nghiệp

Oda Kyuri :(汚田急痔 Ô Điền Cấp Trĩ?, Oda Kyūji):là cảnh sát hình sự thuộc đội điều tra chống ma túy và là thượng cấp của Kyosuke. Họ thuê phòng 204 và cải trang để theo dõi một băng nhóm tội phạm, đã tìm ra được băng nhóm ấy. Trong một tập ông và Kyosuke đã đến nhà trẻ của Shin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.