FANDOM


  • Nohara Semashi (野原せまし Dã Nguyên Hẹp Chí?): là anh trai của bố, một người rất ki bo, kĩ tính, lúc nhỏ rất hay tè dầm.

Tính cách

ki bo,kĩ tính,hay tè dầm

Quan hệ gia đình

Hiroshi Nohara : (野原ひろし Dã Nguyên Quảng Chí?):Bố của Shin, hay bị hớp hồn bởi các cô gái trẻ đẹp và thích ăn nhậu.Nhưng rất quan tâm đến gia đình,có khi còn yêu các con hơn vợ mình,là 1 người bố có trách nhiệm và...sợ vợ.

Nohara Ginnosuke : (野原 銀の介 Dã Nguyên Ngân Chi Giới?, Nohara Ginnosuke): là ông nội của Shin, rất yêu thương cu Shin và bé Himawari, tính cũng háo sắc và nghịch như cu Shin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.