• Ohara Shijuro (大原四十郎 Đại Nguyên Tứ Thập Lang?): là cha của chị Nanako và là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.Rất quan tâm tới Nanako nhưng hay thể hiện tình cảm đó một cách thái quá,khiến chị Nanako rất bực.

Tính cách

quan tâm

Quan hệ gia đình

Ohara Nanako :(大原なな子 Đại Nguyên Na Na Tử?, Ōhara Nanako): tình cờ gặp Shin khi Shin bị bụi vào mắt. Shin rất thích Nanako.Chị cũng là một thành viên môn Kendo trường đại học, nên giúp bố Shin chống bọn tội phạm. Chị cũng thích trẻ con nên đã xin vào trường sư phạm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.