FANDOM


  • Ryuko ({{{j}}}?):Biệt danh là Ryuko cá muối. Đội trưởng nhóm tam cô nương hành động. Luôn hi sinh vì lợi ích của nhóm nhưng hay giúp đỡ mọi người.

Tính cách

tốt bụng,luôn vì lợi ích của nhóm

Quan hệ

Gin :({{{j}}}?):Biệt danh là Gin mắt ếch. Thuộc nhóm tam cô nương hành động.

Mari :}}:Biệt danh là Mari tàn nhang. Thuộc nhóm tam cô nương hành động.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.