FANDOM


  • Shinobu Kandadori ({{{j}}}?): bạn thân của Nanako, là vận động viên đô vật, đã từ bỏ tình yêu của mình để tiếp tục ước mơ trở thành vận động viên đô vật chuyên nghiệp.

Tính cách

Quan hệ bạn bè

Ohara Nanako :(大原なな子 Đại Nguyên Na Na Tử?, Ōhara Nanako): tình cờ gặp Shin khi Shin bị bụi vào mắt. Shin rất thích Nanako.Chị cũng là một thành viên môn Kendo trường đại học, nên giúp bố Shin chống bọn tội phạm. Chị cũng thích trẻ con nên đã xin vào trường sư phạm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.